Home Remedial Teaching Wie ben ik? Voor wie? Ik leer anders LEREN LEREN Methode Werkwijze Tarieven Voorwaarden Contact Privacyverklaring

Ria Moons

Taal in blokjesLeren leren
Jamara rekencoachLeren leren
Ik leer anders

Hoe leer jij?

Uit wetenschappelijk onderzoek (Jaap Murre, 2010) blijkt dat kinderen vanaf hun vierde jaar een voorkeur ontwikkelen voor het visuele leersysteem (beelddenken) of het talige leersysteem (taaldenken). Het onderzoek toont aan dat één van deze systemen dominant is (maar sluit niet uit dat er een groep mensen is die in beide leersystemen dominant is). Deze voorkeur blijft het hele leven aanwezig en heeft invloed op hoe iemand zijn informatie verwerft en verwerkt. Ook is gebleken dat de voorkeur voor het visuele- of verbale leersysteem voor meer dan 40% erfelijk wordt bepaald.

Volgens Jelle Jolles (hoogleraar Hersenen, Gedrag en Educatie aan de VU te Amsterdam) bestaat er geen vaste methode of manier van lesgeven voor alle kinderen. Als een kind op een talige strategie niet goed leert, kan het zijn dat het met een visuele strategie gemakkelijker kennis verwerft. Volgens hem kan de talige of visuele voorkeur jaren later verschoven zijn en loont het daarom de moeite voor het onderwijs om meerdere strategieën aan te bieden.

Hoewel in het huidige onderwijs steeds vaker visuele leermiddelen worden ingezet, is het onderwijssysteem nog overwegend talig. Kinderen met een voorkeur voor het visuele leersysteem kunnen hierdoor problemen ondervinden bij het lezen, spellen, rekenen en organiseren. Niet omdat de lesstof te moeilijk is, maar omdat de talige manier van lesgeven niet aansluit bij hun visuele leersysteem. Bijles helpt niet of nauwelijks, wanneer de oefenstof op talige wijze wordt aangeboden.

Kinderen met aangetoonde dyslexie hebben vaak ook voorkeur voor het visuele leersysteem.

Training 'Ik leer anders'.

Ik leer andersDe training 'Ik leer anders' geeft de mogelijkheid de talige lesstof te verwerven via de visuele strategie naar de visuele manier van denken.
Door het aanbieden van de lesstof op een andere manier aan de leerling, kan hij of zij direct vertellen of deze leermethode werkt. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat. Tijdens de training leren kinderen met een taalprobleem woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Zo slaan ze het woord als woordbeeld op. Kinderen met rekenproblemen leren door gebruik te maken van visuele strategieën automatiseren, de tafels en klokkijken. Ook bij vakken als biologie, geschiedenis of een boekbespreking kunnen visuele strategieën worden toegepast.

Tijdens de training 'Ik leer anders' worden in vier sessies van een uur de basistechnieken aangeleerd. Bij deze sessies is een ouder aanwezig om het kind thuis te kunnen ondersteunen.
De leeftijd om deze techniek aan te leren is vanaf 5 jaar tot 100!
Kijk ook op: www.ikleeranders.nl voor meer informatie.