Home Remedial Teaching Wie ben ik? Voor wie? Werkwijze Tarieven Voorwaarden Contact Privacyverklaring

Ria Moons

Taal in blokjesLeren leren
Jamara rekencoachLeren leren
Ik leer anders

Privacyverklaring

Met alle aan mij toevertrouwde gegevens en informatie ga ik respectvol en vertrouwelijk om. In deze privacyverklaring staat opgesteld welke gegevens ik verwerk om remedial teaching te kunnen bieden.

1.Over mij

Mijn gegevens zijn:
Ria Moons Remedial Teacher
De Kuinder 11
3448 DP Woerden
Tel: 06-14515002
Website: www.riamoons.nl
Email:ria.moons@outlook.com
Lidmaatschapsnummer LBRT 162940
KvK-nummer: 70635404

2.Persoonsgegevens leerlingen

Wanneer een leerling wordt opgegeven voor remedial teaching, verwerk ik van die leerling de volgende persoonsgegevens:

Daarnaast verwerk ik bijzondere persoonsgegevens, namelijk medische gegevens, indien deze voor de begeleiding relevant zijn:

Deze persoonsgegevens ontvang ik tijdens het intakegesprek en via de samenwerkingsovereenkomst die bij aanvang van het begeleidingstraject wordt aangegaan.

3.Verwerkingen, doeleinden en bewaartermijnen

Ik verwerk de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die hieronder beschreven staan

Met deze gegevens kan ik remedial teaching bieden, waarbij ik zoveel mogelijk aansluit bij de leerbehoeften van het kind, aanvullend onderzoek doen en/of adviezen geven.
De bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk, waaronder medische gegevens, verwerk ik alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de leerling en/of diens ouders of voogd.

4. Persoonsgegevens contactpersonen van de school

Ik verwerk persoonsgegevens van contactpersonen van de school (IB-er, groepsleerkracht) indien ik deze heb. Ouders verzekeren zich van toestemming van de school (IB-er, groepsleerkracht) voor het verstrekken van hun persoonsgegevens.

Indien de ouders van de leerling, die bij mij een begeleidingstraject gaat volgen, mij toestemming verlenen tot het opnemen van contact met de leerkracht, krijg ik van de ouders de volgende persoonsgegevens:

Deze gegevens gebruik ik om contact op te kunnen nemen met de leerkracht en/of IB-er van de leerling indien dit voor een goed verloop van de begeleiding gewenst is. Met de informatie van de IB-er en/of groepsleerkracht kan ik de remedial teaching nog beter afstemmen op de leerbehoeften van het kind, kan ik gebruik maken van toetsgegevens die wellicht al voorhanden zijn en kan ik beter bepalen welke aanvullende onderzoeken nog gedaan moeten worden om te komen tot niveaubepaling.