Home Remedial Teaching Wie ben ik? Voor wie? Ik leer anders LEREN LEREN Methode Werkwijze Tarieven Voorwaarden Contact Privacyverklaring

Ria Moons

Taal in blokjesLeren leren
Jamara rekencoachLeren leren
Ik leer anders

Voor wie?

Ria Moons Remedial Teacher biedt leerondersteuning op het gebied van:

Lezen 

Technisch lezen, begrijpend lezen, behandeling van dyslexie

Spelling

Rekenen

Rekenontwikkeling en behandeling van dyscalculie

Schrijven

Ontwikkeling van de fijne motoriek en handschriftverbetering

Extra ondersteuning voor kinderen van groep 2 op de overgang naar groep 3

Gedurende het leerjaar in groep 2 kan er twijfel ontstaan of het kind zich voldoende zal ontwikkelen of voldoende toegerust zal zijn om het schooljaar erop naar groep 3 te kunnen. Met extra voorbereidende oefeningen in spelvorm op het gebied van woordenschat, taal, rekenen en/of motoriek kan uw kind beter voorbereid starten in groep 3 (voorschotbenadering).

Extra ondersteuning voor kinderen van groep 3 

Al vrij snel kan blijken dat het herkennen van de letters traag tot stand komt of dat het leesproces maar moeizaam op gang komt. Met extra begeleiding wordt de kans vergroot dat uw kind het tempo in de groep kan bijhouden.

Training 'Ik leer anders'

Voor kinderen met een voorkeur voor het visuele leersysteem (beelddenken) is er de training 'Ik leer anders'. Kijk bij de link 'Ik leer anders' voor meer informatie.

Training LEREN LEREN Methode

De LEREN LEREN Methode is een methode om de studievaardigheden en het zelfvertrouwen te vergroten. Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit op het gebied van tekstbegrip en onthouden. De methode gaat uit van de eigen talenten en is juist geschikt bij dyslexie, AD(H)D, ASS, HB en beelddenken. Kijk bij de link 'LEREN LEREN Methode' voor meer informatie.

Dyslexie en Engels

Voor kinderen met dyslexie is Engels een moeilijke taal om te leren. De Engelse taal is de minst klankzuivere taal die er is: eenzelfde letter kan op verschillende manieren worden uitgesproken, terwijl eenzelfde klank op verschillende manieren kan worden geschreven. Veel woorden zien er in de Engelse taal daarom heel anders uit dan ze worden uitgesproken. Tijdens de training krijg je tips om beter te worden in Engels en hoe je het best woordjes kunt leren. Deze training is ook effectief voor kinderen die sterk visueel denken en kan gecombineerd worden met de training van de LEREN LEREN Methode.