Home Remedial Teaching Wie ben ik? Voor wie? Werkwijze Tarieven Voorwaarden Contact Privacyverklaring

Ria Moons

Taal in blokjesLeren leren
Jamara rekencoachLeren leren
Ik leer anders

Wat is remedial teaching?

Elk kind leert op zijn eigen manier: de één heeft genoeg aan een korte instructie, de ander heeft tijd nodig om zich de leerstof eigen te maken en weer een ander heeft behoefte aan extra begeleiding en oefening. Soms is er sprake van een leerachterstand of van een leerprobleem. Op veel scholen wordt remedial teaching aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten stellen, bijvoorbeeld alleen RT voor leesproblemen, en is niet verplicht RT aan te bieden.Remedial teaching

Remedial teaching (RT) wil zeggen dat er pedagogisch/didactische hulp wordt verleend aan kinderen die door een bepaald leer- en of gedragsprobleem op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. De meest bekende leerstoornissen zijn dyslexie en dyscalculie.
RT kan ook gegeven worden aan kinderen die hoger dan het gemiddelde presteren.

Remedial teaching is afgestemd op de behoefte van het kind; waar is dit kind het best mee geholpen, wat is voor dit kind de beste aanpak. Veel kinderen met een leerachterstand of leerprobleem hebben negatieve ideeën en gevoelens over de leerstof of zelfs over zichzelf ontwikkeld. Wanneer een kind bij mij in behandeling komt, vind ik het daarom van belang het te laten ervaren dat het veel meer kan dan het zelf denkt en dat leren ook leuk kan zijn. Door het opdoen van succeservaringen zal het kind ontdekken dat het weer plezier in leren heeft.