Home Remedial Teaching Wie ben ik? Voor wie? Ik leer anders LEREN LEREN Methode Werkwijze Tarieven Voorwaarden Contact Privacyverklaring

Ria Moons

Taal in blokjesLeren leren
Jamara rekencoachLeren leren
Ik leer anders

De LEREN LEREN Methode

Wil jij ervaren dat leren wordt zoals het moet zijn: leuk en met resultaat? Doe dan de training volgens de LEREN LEREN Methode! Wat doet de LEREN LEREN Methode?

Beeld en taal

Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het langetermijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren.

Tekstbegrip

Begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren. Denk hierbij aan het herkennen van kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk?) en het leggen van verbanden binnen een tekst. Met behulp van de unieke Kleurmethode kun je de opbouw van een tekst doorgronden. De kleuren geven de hiërarchie binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.

Conceptmap

Een conceptmap is een gestructureerde mindmap, waarbij op een eenvoudige en doeltreffende manier een talige boodschap (kernwoorden) gecombineerd wordt met beeld (tekeningen). Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht waar je direct houvast aan hebt bij het leren, notuleren, het opzetten van werkstukken of spreekbeurten. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het langetermijngeheugen.

Zelfvertrouwen

School biedt lesstof op een vaste, talige manier aan. Als succeservaringen uitblijven, ontstaat onzekerheid. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onnodige stress belemmeren het leren. Een vicieuze cirkel waar soms moeilijk uit te komen is. Met behulp van speciale oefeningen leert het kind probleemsituaties het hoofd te bieden en ontstaat er (weer) ruimte voor het leren.

Kijkt u ook voor informatie op de website van de LEREN LEREN Methode: www.kindinbeeld.nl

Basisschoolprogramma groep 7 en 8    € 225

Twaalf + programma      € 165